Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje aktualijos

Augant darbo jėgos poreikiui ir Lietuvoje trūkstant savų darbuotojų, vis daugiau atsiranda darbo ieškančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Norint įsidarbinti atvykusiems, tenka pereiti nemažai procedūrų. Trečiųjų šalių pilietis atvykti dirbti į Lietuvą gali turėdamas vieną iš šių dokumentų:

leidimą dirbti;

sprendimą dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams;

sprendimą dėl aukštos (daugiau…)

Juridinio asmens atsakomybė: bausmės skyrimas

Už padarytas nusikalstamas veikas, teismas juridiniam asmeniui gali paskirti vieną iš bausmių, numatytų BK 43 straipsnyje: baudą, juridinio asmens veiklos apribojimą arba juridinio asmens likvidavimą.

Baudžiamajame kodekse nėra numatyta, pagal kokius kriterijus juridiniam asmeniui turi būti skiriama tam tikra bausmė, todėl teismas skirdamas bausmę vadovaujasi bendrosiomis baudžiamojo kodekso nuostatomis (daugiau…)

Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė: procesinės prievartos priemonės

Kaip žinia, baudžiamojo proceso metu netik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims gali būti skiriamos baudžiamojo proceso kodekse numatytos procesinės prievartos priemonės.

BPK 389 straipsnyje yra numatytos laikinos procesinės prievartos priemonės, kurios gali būti taikomos tik juridiniam asmeniui – laikinas juridinio asmens veiklos sustabdymas ir laikinas juridinio asmens veiklos apribojimas. (daugiau…)

Darbo ginčai

Darbo santykiuose neretai kyla konfliktai, kurie nesprendžiami arba netinkamai sprendžiami gali išsiplėtoti, sukurti nemalonią darbo atmosferą, kurioje būna  neįmanoma ne tik efektyviai dirbti, bet ir būti darbo vietoje. Išspręsti ginčai gali pagerinti darbdavio ir darbuotojo santykius, tarpusavio supratimą, bendrą atmosferą darbovietėje, apsaugoti nuo bereikalingos įtampos ir neigiamų emocijų ir sutaupyti laiko, pinigų. (daugiau…)

Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Sąlygos ir kaltė

Lietuvoje juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė atsirado įsigaliojus 2003 m. gegužės 1 d.  Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika yra ta, kad jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu veikiančius fizinius asmenis. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinių asmenų baudžiamosios atsakomybės. (daugiau…)

Komercinių paslapčių teisinė apsauga

Lietuvoje nuo 2018 metų birželio 1 dienos įsigalioja naujas komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas (toliau Įstatymas). Įstatymas priimtas įgyvendinant 2016 m. birželio 8 dienos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo. (daugiau…)

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo aspektai

Nuo  2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis  duomenų apsaugos reglamentas  (ES) 2016/679  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas  Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas ).

Atkreiptinas dėmesys į Reglamento pagrindinius aspektus ir rekomenduotinus  darbus, siekiant tinkamai taikyti Reglamento nuostatas. (daugiau…)

Darbuotojų atleidimas darbdavio iniciatyva arba darbdavio valia pagal naująjį Darbo kodeksą

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Viena jautriausių vietų jame – darbo santykių nutraukimas darbdavio iniciatyva arba darbdavio valia (Darbo Kodekso 5 skyriaus (Darbo sutarties pasibaigimas) 57 str., 58 str., 59 str.). Tai paprastesnis darbuotojo atleidimas, kuris sukuria galimybes verslui prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos rinkoje, bet kita vertus, ar atsiranda pagunda  darbuotoją atleisti iš darbo piktnaudžiaujant šiomis nuostatomis? (daugiau…)


Ryšiai su visuomene

Raktažodžiai

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo kreditorius Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex nuostatų paskolos sandoriai Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje vekseliai įstatų keitimas Žemės sklypo atidalijimas

Paieška

Kontaktai

Kalvarijų g. 98–39, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (tel./faks.) info@gremar.lt

2020 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

Į viršų Į titulinį puslapį