„Rail Baltica“ geležinkelio linijos tiesimo aspektai

Baltijos šalyse įgyvendinamas projektas Rail Baltica leis integruoti Latviją, Estiją ir Lietuvą į bendrą Europos geležinkelio tinklą (Europinę vėžę), kuris padidins šių šalių konkurencingumą bei paskatins daugelio ekonominių sričių vystymąsi. Nepaisant projekto svarbos, galima įžvelgti ir problemų su neigiamais aspektais t.y. jo įgyvendinimui bus reikalinga paimti valstybinės reikšmės objekto vykdymui  papildomų žemės plotus, kurių daugelis  šiai dienai priklauso arba yra naudojami fizinių ir (arba) juridinių asmenų.

Pažymėtina, kad žemės paėmimas bus kompensuojamas – išperkama, atlyginant savininkams ar kitiems naudotojams Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka. (more…)

Investicinių projektų patikros: ar projektų vykdytojai žino savo pareigas ir teises?

Šiais metais, besibaigiant 2014–2020 metų ES paramos  laikotarpiui ir prasidėjus 2021–2027 ES paramos laikotarpiui, bus baigiama įgyvendinti didelė apimtis projektų, kurių įgyvendinimui patikrinti į projektų įgyvendinimo vietas gali vykti ES paramą administruojančių institucijų (Inovacijų agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, NMA, Energetikos agentūra) darbuotojai. Projekto patikros procesas gali sukelti daug streso, jeigu projekto įgyvendintojas neįsigilinęs į šių procedūrų atlikimą ir žino ne visas savo teises, kuriomis gali pasinaudoti patikros atlikimo metu. Dėl to gali kilti nemalonios situacijos, jeigu patikros vykdytojai tinkamai nepaaiškins arba neišsamiai, formaliai paaiškins patikros proceso tikslus ir jo administravimo detales, bei svarbius  niuansus. (more…)

Kokie laukia iššūkiai, baigiantis 2014 – 2020 metų ES paramos laikotarpiui?

Iki 2024 metų pabaigos pagal įvairių paramą administruojančių institucijų (Inovacijų agentūra, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Energetikos agentūra) koordinuojamas paramos priemones privaloma pabaigti įgyvendinti patvirtintus projektus.

Tuo pagrindu, jau pagal 2014-2020 metų įgyvendintus projektus turi būti teikiamos metinės ataskaitos. Pasitaiko atveju, kad projektų įgyvendinimo metu, per neapsižiūrėjimą, neįsigilinus į šių projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus padaromos klaidos, kurias prižiūrinčios institucijos gali įvertinti kaip pažeidimus ir pritaikyti atitinkamas sankcijas. Dažniausiai pasitaikantys atvejai: (more…)

Gresia sankcijos dėl įgyvendintų arba įgyvendinamų ES paramos projektų?

Pasibaigus 2014 – 2020 metų ES paramos laikotarpiui, šiuo metu įgyvendinami arba baigiami įgyventi įvairių sričių ES lėšomis finansuojami projektai pagal šiuos fondus:

(more…)

Dėl nuostolių atlyginimo už pažeidimus energetikos srityje

Energetikos teisė – ūkinės teisės šaka, reguliuojanti teisinius santykius energetikos srityje tarp vartotojų ir išteklių tiekėjų. Kiekvienas iš mūsų savo buityje ar versle esame vartotojai bei kasdien susiduriame su poreikiu naudotis elektros energija, gamtinėmis dujomis ir (ar) kitais energetiniais ištekliais.

Neretai, ypač dabartinės energetinės krizės metu, dažnėja situacijos, kai energetikos srityje veikiančios įmonės: nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, skirstomųjų elektros ar dujų tinklų operatoriai, rangovinės organizacijos, saulės ar vėjo elektrinių pardavėjai ar montuotojai, netinkamai vykdo įstatymuose nustatytas ar sudarytose sutartyse prisiimtas pareigas bei įsipareigojimus. (more…)

Praleistas nekilnojamojo turto pirkimo sutarties įregistravimo terminas?

Dar vis pasitaiko atvejų, kai laikotarpyje iki 2000 metų sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Šiuo laikotarpiu galiojęs 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( CK149 straipsnis) nustatė, kad turto įgijėjui pagal sutartį nuosavybės teisė atsiranda nuo daikto perdavimo momento, jeigu ko kita nenumato įstatymas arba sutartis (1 dalis). Jeigu sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momentu (2 dalis). (more…)

Finansinės atskaitomybės dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrų centrui prievolė

Pastaruoju metu siūloma ne viena priemonė skirta skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, darbo vietų kūrimui, jų išlaikymui įgyvendinimą ir pan.

Juridiniams asmenims siekiant pasinaudoti siūlomomis priemonėmis yra parengti atitinkami reikalavimai bei taisyklės, kuriomis vadovaujantis pretenduojantys gauti paramą subjektai gali teikti paraiškas paramai gauti. Šiose taisyklėse dažniausia būna numatytas reikalavimas pateikti Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už tam tikrą laikotarpį. (more…)

Ar pasirašytas faksimile vekselis turi teisinę galią?

Vekselis yra patogus ir gana dažnai naudojamas reikalavimo teisės įgyvendinimo būdas ne tik versle, tačiau ir tarp fizinių asmenų.

Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. (more…)


Social relations

Tags

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Automobilio statymas kiemuose Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex Nepilnamečio vaiko išlaikymas Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Teismo paskirtos baudos pakeitimas kita bausme Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje Žemės sklypo atidalijimas

Search

Contacts

Kalvarijų g. 98–37, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (phone/fax) info@gremar.lt

2024 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

TOP Home page