Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje aktualijos

Augant darbo jėgos poreikiui ir Lietuvoje trūkstant savų darbuotojų, vis daugiau atsiranda darbo ieškančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Norint įsidarbinti atvykusiems, tenka pereiti nemažai procedūrų. Trečiųjų šalių pilietis atvykti dirbti į Lietuvą gali turėdamas vieną iš šių dokumentų:

leidimą dirbti;

sprendimą dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams;

sprendimą dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Kiekvienas dokumentas apibrėžia specifinius reikalavimus darbuotojui. Užimtumo tarnybos išduoti leidimai ar sprendimai nesuteikia teisės gyventi Lietuvoje. Reikia turėti vizą arba leidimą gyventi. Su Šengeno viza atvykęs asmuo Lietuvoje dirbti negali.

Nereikia turėti leidimo dirbti:

    Leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykdamas į Lietuvą. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda, panaikina bei leidimo dirbti galiojimo laiką pratęsia Užimtumo tarnyba.

2019-09-01 įsigaliojo

 užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo. Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje užsienyje galės pateikti tik užsienietis, jeigu:

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi turės pateikti Migracijos departamentui.

Dėl aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų:

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

Dėl užsieniečių, kurie ketina dirbti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri nėra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą:

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį, darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

Jeigu užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu arba kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pageidaus pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, tai jis prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją galės pateikti Migracijos departamentui iš karto, kai nuspręs keisti darbdavį ar darbo funkciją (reikalavimas pateikti prašymą likus iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos arba darbo funkcijos pakeitimo dienos 3 mėnesiams panaikintas).

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus perkeliami įmonės viduje į įmonę, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galės patvirtinti, kad užsienietis, kuris perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas, specialistas ar darbuotojas–stažuotojas, atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 442 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams, ir dokumentų, patvirtinančių atitiktį šio straipsnio 1 dalies reikalavimams, pateikti nereikės.

Naujausias sąrašas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, pateiktas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 4-491 ĮSAKYME „ DĖL PROFESIJŲ, KURIOMS BŪTINA AUKŠTA PROFESINĖ KVALIFIKACIJA IR KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“.


Social relations

Tags

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Automobilio statymas kiemuose Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex Nepilnamečio vaiko išlaikymas Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Teismo paskirtos baudos pakeitimas kita bausme Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje Žemės sklypo atidalijimas

Search

Contacts

Kalvarijų g. 98–37, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (phone/fax) info@gremar.lt

2024 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

TOP Home page