Patarimai organizuojant darbą dėl Koronaviruso šalyje įvedus karantiną

2020-03-15 Vyriausybė nutarimu Nr. 207 (toliau – Nutarimas) Lietuvos Respublikoje paskelbė trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimu yra numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Kokias galimybes numato DK?

Nuotolinis darbas

DK 52 str. 1 d. nustato, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Už tokį darbą mokamas darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis.

Nuotolinio darbo atveju darbuotojo dirbtas laikas apskaičiuojamas darbdavio nustatyta tvarka. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų.

Jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos. Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu. 

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko

DK 40 str. 1 d. nustatyta, kad tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant, gali būti susitarta dėl ne viso darbo laiko, tai yra darbo laiko normos, kuri yra mažesnė, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma darbo laiko norma.

Ne visas darbo laikas nustatomas sumažinant darbo valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį arba darant ir viena, ir kita. Sąlyga dėl ne viso darbo laiko gali būti nustatyta terminuotai (pvz. iki paskelbto karantino pabaigos) arba neterminuotai.

Už darbą ne viso darbo laiko sąlygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, palyginti su darbu, dirbamu viso darbo laiko sąlygomis.

Prastova

DK 47 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir darbuotojų grupei.

Jei prastova paskelbta ilgesniam nei 3 dienų terminui, darbuotojui mokama:

a) Už pirmą prastovos dieną – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis;

b) už antrą – trečią prastovos dieną – 2/3 jo vidutinio darbo užmokesčio, kai darbuotojas neprivalo būti darbe;

c) nuo ketvirtosios dienos mokama 40 proc. vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio.

Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

Dalinė prastova

DK 47 str. 5 d. įtvirtinta, kad darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis).

Taikant dalinę prastovą, maksimaliai sumažinti darbo dienų per savaitę galima iki 3 darbo dienų, o mažinant darbo valandų per dieną skaičių – iki 5 val.

Dalinės prastovos atveju už dirbtą laiką darbuotojas gauna darbo sutartyje numatytą darbo užmokestį, o už prastovos laiką pagal apmokėjimą per prastovos laikotarpį reglamentuojančias taisykles, nurodytas aukščiau.

Kasmetinių apmokamų atostogų panaudojimas

Darbuotojai turi teisę prašyti panaudoti sukauptas kasmetines apmokamas atostogas.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbdaviai negali reikalauti darbuotojo išeiti kasmetinių apmokamų atostogų. Atsižvelgiant į valstybės institucijų rekomendacijas ir planuojamą pagalbą verslui, nerekomenduotina prašyti darbuotojų eiti nemokamų atostogų.

Bendro pobūdžio rekomendacijos: 

  1. darbdaviams, kurie organizuoja darbą nuotoliniu būdu, rekomenduotina sudaryti susitarimus dėl nuotolinio darbo su darbuotojais, kuriuose būtų aptarti tiek darbo organizavimo klausimai – darbo laiko apskaičiavimo tvarka, asmenys ar padaliniai, skyriai, kuriems yra atsiskaitoma už atliktą darbą, kompensacijų dydžiai ir panašūs klausimai, siekiant išvengti galimų ginčų dėl darbo funkcijų atlikimo;
  2. esant galimybei susitarti dėl ne viso darbo laiko – sudaryti susitarimus, kuriuose bus numatytas sumažintas darbo laikas ir nustatytas susitarimo galiojimas – terminuotai ar neterminuotai;
  3. Skelbiant prastovą (ar dalinę prastovą) priimti įsakymus dėl prastovos (dalinės prastovos) paskelbimo.
  4. Nutraukiant darbo sutartis, laikytis Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties nutraukimo procedūrų.


Share on Facebook


Social relations

Tags

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Automobilio statymas kiemuose Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex Nepilnamečio vaiko išlaikymas Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Teismo paskirtos baudos pakeitimas kita bausme Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje Žemės sklypo atidalijimas

Search

Contacts

Kalvarijų g. 98–37, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (phone/fax) info@gremar.lt

2021 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

TOP Home page