Lizingo sutartis

Turbūt kiekvienas iš mūsų ne kartą buvo raginami finansinės nuomos (lizingo) pagrindu įsigyti kilnojamąjį arba nekilnojamąjį daiktą.
Šiuolaikinėje visuomenėje šis daiktų įsigijimo būdas yra gan populiarus, kadangi ne kiekvienas iš mūsų sugeba sutaupyti reikiamą pinigų sumą daiktui įsigyti, o kartais sutaupyti pinigai praranda savo vertę, todėl galimybė valdyti daiktą ir juo naudotis už užmokestį yra labai patraukli bei viliojanti.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.567 str. 1 d. numatyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK pateikiamas lizingo sutarties apibrėžimas nėra imperatyvus, t.y. šalims suteikiama teisė modifikuoti lizingo sutarties sąlygas, todėl vertinant ar sudaroma sutartis yra lizingo sutartis, būtina žinoti šiuos lizingo sutarties požymius : 1) lizingo sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja nuosavybėn įsigyti lizingo gavėjo pageidaujamą daiktą tam, kad vėliau jį perduotų lizingo gavėjui valdyti ir naudotis už atitinkamą užmokestį; 2) lizingo gavėjas įsipareigoja mokėti lizingo davėjui periodines įmokas už naudojimąsi daiktu, jam tenka didžioji dalis naudos ir rizikos, susijusios su lizinguojamu daiktu. Lizingo sutartimi lizingo davėjas teikia lizingo gavėjui finansavimą, tačiau šio finansavimo išraiška yra specifinė – galimybė valdyti ir naudotis daiktu už periodines išmokas.
Nusprendus sudaryti lizingo sutartį reikėtų nepamiršti, kad tokios sutarties pagrindu Jūs įgysite ne tik tam tikras teises, bet ir prievoles, todėl būtina žinoti prievolių, kylančių lizingo sutarties pagrindu, neįvykdymo teisines pasekmes.
CK 6.574 str. įtvirtinta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Taigi, CK 6.574 str. yra įtvirtinti du savarankiški, vienas nuo kito nepriklausantys lizingo davėjo pažiestų teisių gynimo būdai : 1) lizingo davėjas gali pareikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą; 2) lizingo davėjas gali nutraukti sutartį. Ši teisės norma apibrėžia ir lizingo gavėjo civilinės atsakomybės apimtį – lizingo davėjui turi būti atlyginama tiek nuostolių, kad jie grąžintų jį į tokią padėtį, kokia būtų buvusi tinkamai įvykdžius sutartį. Be to, CK 6.574 straipsnyje yra įtvirtinta vienašalė restitucija, kuri reiškia, kad visais lizingo sutarties nutraukimo atvejais, nepriklausomai nuo nutraukimo pagrindo, lizingo dalykas turi būti grąžinamas lizingo davėjui.
Jeigu Jūs nusprendėte pasinaudoti lizingo davėjo paslaugomis ir sudaryti lizingo sutartį, įvertinkite savo finansines galimybes, įsiskaitykite į lizingo sutarties sąlygas, pasikonsultuokite su civilinės teisės specialistais, kad ateityje išvengtumėte neigiamų padarinių ir teisminių procesų, kurie kartu reiškia ir papildomų išlaidų atsiradimą.
Šaltinis : Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio mėn. 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2012
http://www.infolex.lt/tp/478959


Social relations

Tags

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Automobilio statymas kiemuose Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex Nepilnamečio vaiko išlaikymas Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Teismo paskirtos baudos pakeitimas kita bausme Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje Žemės sklypo atidalijimas

Search

Contacts

Kalvarijų g. 98–37, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (phone/fax) info@gremar.lt

2022 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

TOP Home page