Kad lankytojų registravimas taptų kuo sklandesnis: trumpi praktiniai patarimai

2020-10-26 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-10-21 nutarimas Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausyvės 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimas), kuriuo, be kita ko, nutarta, kad visos laisvalaikio, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigos privalo registruoti savo lankytojus.Tai reiškia, kad laisvalaikio, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigos, siekdamos įgyvendinti Nutarimą, tapo duomenų valdytojais ir jiems taikomos su duomenų apsauga susijusios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatos.
Pareiga registruoti lankytojus nustatyta:
– laisvalaikio ir pramogų vietose,
– viešojo maitinimo įstaigose,
– restoranuose;
– kavinėse;
– baruose;
– naktiniuose klubuose ir kitose pasilinksminimo vietose;
– lošimo namuose (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonuose, lažybų ir totalizatorių punktuose.
Lankytojų registracija aukščiau nurodytose įstaigose vykdoma vadovaujantis
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendime Nr. V-2344 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 sprendimas Nr.V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo;
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendime Nr. V-2345 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo”
nustatytomis sąlygomis.
Vykdant Nutarimo nuostatas ir registruojant lankytojus būtina atsižvelgti į sekančius aspektus.

1. Tinkamai informuoti lankytojus apie renkamus duomenis.
Rekomenduojame parengti informaciją lankytojams nurodant pagrindinius duomenis:
duomenų valdytojo (laisvalaikio, pramogų ir viešojo maitinimo įstaigos, kuriems pagal Nutarimą nustatyta pareiga registruoti lankytojus) pagrindiniai duomenys (pavadinimas, juridinio asmens kodas ir kt.) ir jo kontaktiniai duomenys (adresas, el. Pašto adresas, kontaktiniai telefonai ir kt.);
duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas. Aptariamu atveju duomenų tvarkymo tikslas – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu; teisinis pagrindas – duomenų valdytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-10-21 nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausyvės 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo nustatyta teisinė pareiga;
– duomenų gavėjai. Aptariamu atveju – NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;
duomenų valdytojo ketinimai perduoti asmens duomenis už ES ribų;
duomenų saugojimo laikotarpis. Aptariamu atveju – 21 diena;
duomenų subjekto teisės (gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis; prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; pateikti skundą priežiūros institucijai ir kt., nustatytas BDAR);
informacija apie galimas duomenų nepateikimo pasekmes (pvz. atsisakymą įleisti į įstaigą).
Rekomenduojame lankytojų registravimo metu, užpildyti (pažymėti) žymą, jog su pateikta informacija lankytojas susipažino bei ją suprato.
2. Parengti asmens duomenų tvarkymo įstaigoje dokumentus
BDAR numato pareigą įmonėms (duomenų valdytojams) imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių asmens duomenų apsaugai bei asmens duomenų subjekto teisių užtikrinimui, todėl duomenų valdytojas.
Rekomenduojame:
– parengti asmens duomenų tvarkymo taisykles;
– parengti duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės;
– paskirti už asmens duomenų tvarkymą atsakingą darbuotoją;
– paskirti už duomenų subjekto teisių įgyvendinimą atsakingą darbuotoją.
3. Tinkama duomenų rinkimo apimtis
Nutarimu įpareigotos rinkti asmens duomenis įstaigos gali rinkti tik tuos duomenis, kurie būtini COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu, t.y. vardas, pavardė, telefono numeris.
4. Duomenys turi būti tvarkomi saugiai
BDAR numatyta, kad kiekvienas asmens duomenis tvarkantis subjektas, ar tai būtų privati įmonė ar valstybės institucija – privalo, atsižvelgti į įvairias aplinkybes, imtis tinkamų saugumo priemonių, kurios užtikrintų jų tvarkomų asmens duomenų saugumą. BDAR nėra numatyta privalomų saugumo priemonių, kurias turi įgyvendinti duomenų valdytojas, norėdamas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis. Jas turi nusimatyti pačios organizacijos. Pvz. tinkama ir saugi programinė įranga, antivirusinės programos, kompiuterių slaptažodžiai, jei tvarkoma popierinėje laikmenoje – tinkama laimenos priežiūra, galimybės susipažinti su asmens duomenimis bet kokiam kitam asmeniui nebuvimas, laikmenos laikymo taisyklės ir pan.
5. Duomenų saugojimo terminą ir duomenų sunaikinimą
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu renkami duomenys saugomi 21 dieną. Surinkti duomenys praėjus 21 dienai turi būti sunaikinti (pvz. naudojant tam skirtą programinę įrangą, jei duomenys buvo kaupiami popieriniame variante – popieriaus smulkintuvais ir pan. prietaisais). Duomenys turi būti sunaikinami negrįžtamai.


Ryšiai su visuomene

Raktažodžiai

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo kreditorius Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex nuostatų paskolos sandoriai Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje vekseliai įstatų keitimas Žemės sklypo atidalijimas

Paieška

Kontaktai

Kalvarijų g. 98–37, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (tel./faks.) info@gremar.lt

2021 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

Į viršų Į titulinį puslapį