Restruktūrizavimas – viena iš galimybių išsaugoti verslą

Stebint Lietuvos ir kitų šalių ekonomikos specialistų prognozes apie pandemijos ir karantino įtaką mūsų šalies, bei pasaulio ekonominei būklei, akivaizdu, kad pandemijos padariniai palies visas sritis, todėl finansinius sunkumus patirs dauguma juridinių asmenų.

Restruktūrizavimas – viena iš galimybių, su kreditorių pagalba, išsaugoti verslą jį pertvarkant ir išvengti įmonės bankroto.

Sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo svarbu tinkamai įvertinti, kokias pasekmes gali turėti esama situacija dėl Covid-19 verslui ir priimti sprendimus, kadangi prieš teikiant pareiškimą restruktūrizavimo bylai iškelti, yra privalomos derybos su kreditoriais, restruktūrizavimo plano projekto rengimas ir pan.

Restruktūrizavimas

Juridinio asmens restruktūrizavimas – procedūrų, numatytų Juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ), kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, padėti įmonei įveikti finansinius sunkumus, išsaugoti įmonės veiklą ir tokiu būdu išvengti finansinius sunkumus patiriančios įmonės bankroto.

Restruktūrizavimo byla keliama, jeigu egzistuoja visos šios sąlygos:

1) juridinis asmuo turi finansinių sunkumų (juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius tris mėnesius);

2) juridinis asmuo yra gyvybingas (juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje);

3) juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Kreiptis dėl restruktūrizavimo proceso turi teisę:

1)juridinio asmens vadovas;

2)juridinio asmens kreditorius, kurio reikalavimas juridiniam asmeniui yra ne mažesnis nei 10 MMA dydžio.

Pagal JANĮ, restruktūrizavimo procedūra yra skirstytina į kelis etapus:

1)Derybos.

Nusprendus restruktūrizuoti įmonę, juridinio asmens vadovas privalo pranešimu informuoti įmonės kreditorius apie ketinimą inicijuoti restruktūrizavimo bylą. Kartu su pranešimu įmonės vadovas turi pasiūlyti kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Derybos su kreditoriumi dėl susitarimo dėl pagalbos turi vykti nuo 15 iki 30 dienų.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmuo, siekdamas sudaryti susitarimą dėl pagalbos, turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) panaikinimo, jei laikinosios apsaugos priemonės jau buvo taikomos.

Jei derybos buvo sėkmingos ir buvo sudarytas susitarimas su kreditoriais, įmonės veikla gali būti išsaugoti ir neįsikišus teismui. Taigi, derybos yra svarbus etapas, kurio rezultatas gali reikšti, jog teisminės stadijos gali neprireikti.

Tuo atveju, jei derybos nebuvo sėkmingos, susitarimo sudaryti nepavyko, juridinio asmens vadovas per 3 mėnesius nuo derybų pabaigos turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2)Pareiškimo pateikimas teismui.

Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą. Prie pareiškimo taip pat pridedami JANĮ 17 str. 2-3 d. nurodyti dokumentai, įskaitant įmonės finansinius dokumentus, kreditorių ir skolininkų sąrašas, duomenys apie  teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka bei kt., įskaitant ir restruktūrizavimo plano projektą.

Patartina rengiant restruktūrizavimo plano projektą parinkti tinkamas priemones restruktūrizavimo tikslui pasiekti ir įvertinti realias juridinio asmens galimybes planą įgyvendinti. Restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti juridinio asmens dalyviai.

Taip pat svarbu paminėti, jeigu dėl juridinio asmens buvo išduoti vykdomieji dokumentai arba nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš juridinio asmens sąskaitos, juridinio asmens turtas pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus numatytą išimtį.

3)Restruktūrizavimo bylos iškėlimas

Teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą ir įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, per 4 mėnesius yra privaloma parengti restruktūrizavimo plano projektą. Restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti ir kreditoriai.

Jei restruktūrizavimo plano projektas patvirtinamas, jis turi būti teikiamas tvirtinti teismui.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 metai nuo teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos.

Iškėlus restruktūrizavimo bylą draudžiama vykdyti juridinio asmens prievoles, taip pat draudžiamas skolų išieškojimas, įskaitymas, netesybų ir palūkanų skaičiavimas.


Share on Facebook


Ryšiai su visuomene

Raktažodžiai

advokatai advokatas advokatu bendrija Atleidimas Bankrotai Bausmės vykdymo atidėjimas Bendrija darbdavys fizinis asmuo juridinis asmuo kreditorius Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lizingo sutartis magnuslex nuostatų paskolos sandoriai Senaties terminas Sutuoktinių prievolės Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje vekseliai įstatų keitimas Žemės sklypo atidalijimas

Paieška

Kontaktai

Kalvarijų g. 98–39, LT-08211 Vilnius, Lietuva

+370 (5) 2199472 (tel./faks.) info@gremar.lt

2020 m. © Advokatų profesinė bendrija Markevičius, Lukoševičius ir partneriai. Be sutikimo kopijuoti ir platinti tinklapio informaciją draudžiama

Į viršų Į titulinį puslapį